För att göra det enklare har vi paketerat våra tjänster 
D&D,

Vi arbetar som partner till reklambyråer och produktionsbolag och direkt mot uppdragsgivare.

Varumärkesmusik

Vi skapar ett musikaliskt ID till din organisation. Levereras i 1 minut, 3 min och 30 min loop eller enligt önskemål. Den kan sedan användas i alla kanaler (film, web, radio, event, presentationer m.m.).

Arbetsmetoden vi använder i arbetet är ”V A R M” – det innebär en workshop med uppdragsgivaren (ca 3 timmar) där vi diskuterar varumärkesvärden/varumärkeslöfte, primärt användningsområde, referensmusik och målgrupp. Därefter startar produktionen, vi genomför ett par avstämningar och levererar sedan din egen varumärkesmusik.

Ljudlogotype

Vi producerar en kort ljudlogotype som kan användas som slutavsändare tillsammans med din grafiska logotype i ljudlig kommunikation (t ex film, radio, presentationer).

Arbetsmetoden vi använder i arbetet är ”V A R M” – det innebär en workshop med uppdragsgivaren (ca 2 timmar) där vi diskuterar varumärkesvärden/varumärkeslöfte, primärt användningsområde, referensmusik och målgrupp. Därefter startar produktionen, vi genomför ett par avstämningar och levererar sedan din egen ljudlogga.

Studio

Vår studio finns tillgänglig för inspelning eller inläsning och bokas per dag.

Infographics

Vi paketerar ett komplext budskap på ett enkelt sätt och producerar en kort animerad film. Gärna med din varumärkesmusik involverad förstås.

Kommunikationsworkshop

Vi pratar om kommunikationsmöjligheter och använder varandra som bollplank för nya impulser i en workshop (2 timmar) som startar eller avslutas med lunch.

Kommunikationsförstärkning

Abonnemang kommunikationsförstärkning erbjuder vi med 20, 40, 60 eller 80 timmar i månaden. För närvarande fulltecknat.